Jij leest sneller dan God zelf kan schrijven !

Al was’t met Vestdijk andersom – diens bedrijven

Creëerden staar op’t alziend oog –,

Queruleren Staat niet in je woordenschat.

Uit twistzucht puur je eendracht, je vertoog

En je verhaal zijn in eenvoud vervat ;

Simon, rappe schrijver, Staat schaakmat.

(Door het oog van de naald ben je onlangs gegaan

En, Abraham in‘t zieht, vervolg je nu je levensbaan.)

Dat je met de to ver van je lach

En je verbazende veeltaligheid

Communiceren doet wie dat verdomt :

Kijk, dat vind ik sterker dan gezag,

Ernst en macht. Je loutere goedgunstigheid

Ramt morsige moedwil.‘t Gezwatel verstomt.